Αρχική Κλείσιμο

Επισκέπτες με δυσκολίες πρόσβασης

Οι εμποδιζόμενοι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις συλλογές, τα αρχεία και επιλεγμένες εκθέσεις του μουσείου μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα. 

 • ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 • ΕΝΗΛΙΚΟΙ

  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

  Σήμερα στο Μουσείο

  1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα

  Αυτή την Εβδομάδα

  1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα

  Αυτό το Μήνα

  6 εκπαιδευτικά προγράμματα