Αρχική Κλείσιμο

Greek Content

17 Σεπτέμβριος 2018
Credits

Υπεύθυνος έργου: Τμήμα Πληροφορικής

 

Καλλιτεχνικός σχεδιασμός: Honest Partners, Μουσείο Μπενάκη

 

Υλοποίηση:   Honest Partners (2015-2017) 
  Centiva (2018-  )

 

 

espa