Αρχική Κλείσιμο

Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες (λάθος. Σύμφωνα με δελτίο&Μητρώο: "Αποψη Μυκηνών)

Η πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες. Λιθογραφίες από το λεύκωμα του Theodore Du Moncel (1821-84), E x cursion d’ Athenes a Nauplie, Παρίσι 1843. 0,547 x 0,457 μ. Δωρεά Δαμιανού Κυριαζή (ΓΕ 23712)
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ο Ανδρέας Μεταξάς νικά τους Τούρκους στον Λάλα (Ιούνιος 1821)

Ο Ανδρέας Μεταξάς νικά τους Τούρκους στον Λάλα (Ιούνιος 1821)

H Eπανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843

H Eπανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843

H πνευματική Aναγέννηση της Eλλάδας

H πνευματική Aναγέννηση της Eλλάδας

Η Μπουμπουλίνα στην πολιορκία του Ναυπλίου (άνοιξη 1821)

Η Μπουμπουλίνα στην πολιορκία του Ναυπλίου (άνοιξη 1821)