ΜΠΕΝΑΚΗ
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Ισόγειο
Αίθουσα 1
Αίθουσα 2
Αίθουσα 3
Αίθουσα 4
Αίθουσα 5

Αίθουσα 6
Αίθουσα 7
Αίθουσα 8
Αίθουσα 9
Αίθουσα 10

Αίθουσα 11
Αίθουσα 12

1ος όροφος
Αίθουσα 13
Αίθουσα 14
Αίθουσα 15
Αίθουσα 16
Αίθουσα 17-19

Αίθουσα 20
Αίθουσα 21
Αίθουσα 22
Αίθουσα 23
Αίθουσα 24

Αίθουσα 25
Αίθουσα 26
Αίθουσα 27
Αίθουσα 28

2ος όροφος
Αίθουσα 29
Αίθουσα 30
Αίθουσα 31
Αίθουσα 32

3ος όροφος
Αίθουσα 33
Αίθουσα 34
Αίθουσα 35
Αίθουσα 36